Evaluari pentru fonduri EU

Efectuam evaluari de bunuri mobile si imobile necesare accesarii fondurilor europene. Procesul de evaluare este un proces complex efectuat de o echipa de specialisti cu competente din diverse domenii (ingineri, tehnic, economic, etc). Expertul evaluator trebuie sa fie membru autorizat ANEVAR si sa aibe incheiata o polita de asigurare profesionala pentru anul in curs.


Extras din HG 274 ref. la finantarea prin programul minimus:
(7) In cazul achizitionarii de constructii prevazute la alin. (1) lit. b), intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis are obligatia sa prezinte, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, un raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

Atentie la neatentie !
(8) Valoarea cheltuielilor eligibile in cazul achizitionarii constructiilor prevazute la alin. (1) lit. b) nu poate depasi valoarea prevazuta in grilele notariale valabile la data incheierii contractului de vanzare.
(9) Achizitionarea constructiilor prevazute la alin. (1) lit. b) este eligibila in cazul in care intreprinderea solicitanta de ajutor de minimis face dovada achizitionarii de la un tert in conditii de piata, fara ca achizitorul sa fie in masura sa isi exercite controlul asupra vanzatorului sau viceversa, si a faptului ca activul achizitionat si terenul aferent sunt libere de sarcini.

Raportul de evaluare dureaza in mod normal 4 zile de la primirea tuturor doc. necesare, iar pretul depinde de complexitatea lucrarii.


Intra in contact cu noi:
E-mail:
Tel. contact : 0735 212 032

Date de contact

Dir. Evaluari: Daniel WETTENSTEIN

Tel: 0735.212.032
        0371 425 879

E-mail:

Toate serviciile