Audit

Membrii autorizati ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania

audit financiar

Auditul financiar reprezinta activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare precum şi servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit şi altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.


Scopul auditului financiar este acela de a oferi asigurarea ca situatiile financiare ce sunt analizate sunt complete si sunt realizate corect, iar operatiile economice s-au realizat conform legilor in vigoare. Auditorul trebuie sa indeplineasca unele activitati specifice in procesul de audit financiar, cum ar fi:

 • evaluarea sistemului care inregistreaza si proceseaza tranzactiile firmei auditate
 • evaluarea modului in care informatiile necesare realizarii situatiei financiare anuale pot fi furnizate
 • evaluarea sistemului de control intern


Auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari, pot desfasura, in baza articolului 3 din OUG nr. 75 din 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele activitati economico-financiare, in exercitarea independenta a profesiei:

 • audit financiar;
 • audit intern;
 • consultanta financiar-contabila si fiscala;
 • asigurarea managementului financiar-contabil;
 • pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
 • expertiza contabila;
 • evaluare;
 • reorganizare judiciara si lichidare.


Auditarea de contracte de grant

Contractul de grant este acea conventie incheiata intre Comunitatea Europeana şi reprezentantii de drept ai beneficiarilor, in temeiul careia CE transmite beneficiarilor sau, dupa caz, organizatiilor intermediare, cu titlu gratuit, sume de bani, denumite granturi, in scopul exclusiv al executarii proiectelor aprobate.


Pentru finantare, sunt necesare operatiuni cum ar fi:

 • promovare si difuzare de informatii catre public cu privire la propria activitate si la proiectele pe care le poate finanta, precum si facilitarea beneficiarilor in procestul de identificare a nevoilor acestora
 • managementul procesului de evaluare, selectie si aprobare a propunerilor de proiecte primite de la beneficiari
 • incheierea contractului de grant cu beneficiarii
 • plata sumelor necesare crearii proiectelor
 • analiza, monitorizarea si evaluarea evolutiei proiectelor
 • constatarea executarii contractului de grant prin realizarea unei expertize financiare independent


Asteptam cu interes cererea dvs. de oferta:
E-mail:

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile