Audit

Membrii autorizati ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania

audit intern

Oferim servicii de audit intern conform normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.


Avantajele externalizarii auditului intern sunt reprezentate de costuri mai mici, personal cu pregatire profesionala şi experienta in domeniu, independenta şi obiectivitate in analiza proceselor din interiorul organizatiei.

Oferim urmatoarele tipuri de servicii:
- asistenta in organizarea departamentului de audit intern in cadrul entitatii – pentru entitati publice;
- elaborarea manualului de proceduri de audit intern aplicabile in cadrul entitatii;
- servicii externalizate privind organizarea şi efectuarea auditului intern.

Cui ne adresam:

  • societati comerciale
  • institutii financiare
  • companii nationale si insitututii de stat


Auditul intern are scopul:

  • de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
  • de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
  • de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
  • de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.


Pentru regiile autonome, companiile nationale si societatile nationale, precum si pentru alte entitati economice cu capital majoritar de stat, auditul intern trebuie organizat in conformitate cu legislatia privind auditul intern din entitatile publice.


Asteptam cu interes cererea dvs. de oferta:
E-mail:

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile