Financiar

Membrii autorizati ai Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Consultanta fiscala este un proces complex efectuat de un membru activ autorizat al Camerei Consultantilor Fiscali.


In exercitarea profesiei consultantul fiscal se supune legii, codului privind conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale. Exercitarea independenta a activitatii se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice,civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care nu au interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate.


Dragos POPESCU - Expert Fiscal autorizat al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) cu peste 15 Ani experienta in domeniu va sta la dispozitie. Tel: 0723 234 838

Oferim asistenta privind legislatia fiscala si procedura fiscala, pentru:

 • analiza activitatii desfasurate in vederea intrarii/iesirii din aplicarea sistemului de impozitare microintreprinderi;
 • certificarea declaratiei 101 privind impozitul pe profit;
 • consultanta în aspecte fiscale internationale: aplicarea conventiilor de evitare a dublei impuneri, obtinerea certificatelor de rezidenta fiscala, inregistrarea contractelor externe, inregistrarea in Registrul Operatorilor Comunitari;
 • aspecte fiscale privind impozitul pe veniturile obtinute din Romania de catre nerezidenti si impozitul pe reprezentante;
 • TVA: analiza de oportunitate in cazul inregistrarii in scopuri de TVA prin optiune, optimizari fiscale in vederea vanzarii/inchirierii de imobile, rambursari de TVA din tari UE si NON - UE;
 • asistenta la inregistrarea diferentelor de reevaluare ale bunurilor supuse impozitarii la bugetele locale;
 • pregatirea dosarelor pentru obtinerea certificatelor de atestare fiscala ale bugetelor de stat si locale, reglari la fisele de platitor, transferul dosarului fiscal;
 • asistenta la intocmirea întocmirea declaratiilor de impozite si taxe, calculul impozitului pe venit, intocmirea decontului de TVA;
 • probleme de procedura fiscala;
 • întocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac împotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
 • realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate;
 • reprezentare în fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
 • reactivari de firme declarate inactive;
 • optimizare fiscala si asistenta la dizolvarea/lichidarea firmelor;

Asteptam sa ne contactati:
Dragos POPESCU - Expert Fiscal autorizat al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF)

Tel: 0723 234 838
Mail: dragos@estimatori.ro

Date de contact

Dragos Popescu

Consultant Fiscal : Dragos Popescu

E-mail:

Toate serviciile