Financiar

Membrii autorizati ai Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Contabilitatea financiara reprezinta modalitatea de masurare, evaluare, cunoastere, gestiune si control a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea desfasurata, contabilitatea de gestiune este utila in stabilirea cauzelor de generare a profitului sau de inregistrare a pierderii.


Dragos POPESCU - Expert Contabil autorizat CECAR cu peste 15 Ani experienta in domeniu va sta la dispozitie. Tel: 0723 234 838

Contabilitatea financiara are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor ce afecteaza patrimoniul, calcularea rezultatelor financiare si întocmirea situatiilor financiare pentru furnizarea de informatii contabile.

Oferim servicii de evidenta contabila si contabilitate economico-financiara pentru:

 • intocmire raport expertiza contabila FNI;
 • consiliere in intocmirea documentelor contabile primare;
 • inregistrarea documentelor primare in notele contabile;
 • evidenta furnizori si clienti;
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • intocmirea registrului de evidenta fiscala;
 • intrari/ iesiri de mijloace fixe, calculul amortizarii;
 • intocmirea balantei lunare de verificare;
 • intocmirea/ depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale si anuale;
 • intocmirea/ depunerea de situatii financiare semestriale;
 • intocmirea/ certificarea/ depunerea bilantului contabil;
 • consultanta privind legislatia financiar-contabila;
 • asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale;
 • reglarea/ urmarirea fisei pe platitor;
 • obtinerea de certificate de atestare fiscala;
 • informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele finaciar-contabile ale societatii;
 • intocmirea de rapoarte solicitate suplimentar de conducerea societatii;
 • analiza fluxurilor financiare si a cashflow -ului, întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • analiza financiara pe baza de bilant si cont de profit si pierdere.

 • Asteptam sa ne contactati:
  Dragos POPESCU - Expert Contabil autorizat CECAR.
  Tel: 0723 234 838
  Mail: dragos@estimatori.ro

Date de contact

Dragos Popescu

Expert Contabil : Dragos Popescu

E-mail:

Toate serviciile