evaluari-institutii-publice
Efectuam evaluari pentru mijloace fixe, cladiri si bunuri din cadrul institutiilor publice.

Activele din sectorul public trebuiesc reevaluate o data la 3 ani si includ cea mai larga paleta de active imobiliare, active specializate, active de patrimoniu si active protejate, active de infrastructura, cladiri publice, instalatii pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si active recreationale, etc

Valoarea justa/echitabila a elementelor de imobilizari corporale se determina in general prin evaluare, pe baza dovezilor de pe piata de catre experti evaluatori ANEVAR.
Acolo unde nu exista dovezi de piata disponibile, valoarea justa a elementului poate fi stabilita in raport cu celelalte elemente cu caracteristici similare, in circumstante si locatii similare sau prin abordarea costului de inlocuire net sau restaurare.

Reevaluari de bunuri culturale.
evaluari de bunuri culturale

Reevaluarea patrimoniului cultural naţional se realizeaza eşalonat, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare
Reevaluarea patrimoniului cultural naţional deţinut de către instituţiile publice se face, de regulă, la fiecare etapă de 10 ani sau, după caz, ori de câte ori este necesar de către evaluatori autorizaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (A.N.E.V.A.R.).

Rezultatele reevaluării se consemnează în contabilitatea instituţiei publice, potrivit legislaţiei în vigoare.
legislatie:
- ORDIN Nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – actualizat

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,

Pentru cereri de oferta sau informatii:
E-mail:
Tel. contact : 0735 212 032
Fax : 031 780 0086

Date de contact

Dir. Evaluari: Daniel WETTENSTEIN

Tel: 0735.212.032
  

E-mail:

Toate serviciile