evaluari-pentru-insolventa

Efectuam evaluari pentru insolventa, faliment, planuri de organizare...


Raportul de evaluare se va utiliza de catre proprietarul activelor, in vederea vanzarii in procedura de insolventa, faliment, precum si pentru fundamentarea unui eventual plan de reorganizare.


Procedura de insolventa se bazeaza pe cateva principii fundamentale din perspectiva evaluarii:

  • principiul maximizarii valorii activului
  • principiul tratamentului echitabil al creditorilor
  • principiul privilegiului creditorului garantat asupra bunului primit in garantia creantei sale.
Aplicarea acestor principii conduce la aparitia unor conflicte intre participantii la procedura, conflicte in care partile isi sustin pozitia bazandu-se pe rapoarte de evaluare, care, in acceptiunea legii trebuie intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, de catre un expert evaluator.

Ce se intampla mai departe cu acest raport de evaluare ?
- trebuie depus si la dosarul de faliment de catre lichidator
- trebuie supus aprobarii comitetului creditorilor
- impreuna cu acest proces verbal trebuie inaintat instantei de faliment pentru ca judecatorul sa ia act ca a fost aprobat/ sau nu de comitet si sa dispuna masurile care se impun - respectiv ca lichidatorul sa intreprinda toate masurile pentru vanzarea bunurilor debitoarei.


Evaluarea se face asupra bunurile identificate, acestea fiind apreciate la valoarea de piata si lichidare (denumita si vanzare fortata), in functie de starea fizica, uzura, precum si de gradul de atractivitate pe piata.


Pentru cereri de oferta sau informatii:
E-mail:
Tel. contact : 0735 212 032

Date de contact

Dir. Evaluari: Daniel WETTENSTEIN

Tel: 0735.212.032
  

E-mail:

Toate serviciile