Prin intermediul instrumentelor structurale, Romania poate sa beneficieze de sume importante, fiind membra a Uniunii Europene. Aceste fonduri fiind de aproximativ 4 ori mai mari decat cele oferite de fondurile de preaderare, rezulta faptul ca proiectele depuse vor avea mult mai multe sanse sa primeasca o finantare. Acest lucru este conditionat de calitatea proiectelor eligibile pentru aceste fonduri.


Inainte de a depune documentatia e bine de evitat greseli precum:

 • documentatie incompleta,
 • incadrarea incorecta a cheltuielilor pe liniile bugetare,
 • costuri eligibile supraestimate,
 • estimare incorecta a duratei proiectului


Inainte ca dosarul sa ajunga la Autoritatea de Management, Estimatori Group emite un raport cu recomandari astfel incat sa se poata interveni in timp util pentru obtinerea unui punctaj cat mai mare in procesul de evaluare. Astfel, sunt evaluate relevanta, metodologia, sustenabilitatea si cost-eficienta.


Estimatori Group colaboreaza cu specialisti în elaborarea de proiecte de consultanţă şi management în domenii variate, cu preponderenţă pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile.


Oferim soluţii complete la elaborarea proiectelor pentru finanţare din fondurile structurale europene prin realizarea documentaţiei necesare şi asistenţă pe durata întregului proces de finanţare şi implementare a proiectului.


Documentaţia presupune realizarea studiului de fezabilitate, a planului de afaceri, a strategiei de marketing, realizarea şi modelarea previziunilor financiare şi pregatirea documentelor anexate în forma solicitată de finanţator.


Pasii de urmat:

 • Descrierea proiectului si stabilirea listei de achizitii
 • Stabilirea obiectivelor strategice de afaceri, in concordanta cu investitia propusa
 • Completarea cererii de finantare
 • Elaborarea planului de afaceri (daca este necesar)
 • Elaborarea studiului de fezabilitate (daca este necesar)
 • Depunerea proiectului si a documentelor anexe la Organismul Intermediar
 • Asistenta pe perioada verificarii proiectului, in vederea rezolvarii eventualelor probleme


Implementarea proiectului de finantare
Dupa aprobarea proiectului de finantare de catre Autoritatea de Management/Organismul Intermediar, coordonarea si supravegherea modului de desfasurare a activitatiilor asumate prin proiect este esentiala pentru asigurarea implementarii acestuia cu succes.


Manageri de proiect
Managementul reprezinta organizarea si conducerea organizatiilor pentru punerea eficienta in valoare a resurselor acestora, cu scoptul de a se oferi servicii si produse specifice. Un proiect este un efort bine definit, organizat si realizat o singura data pentru a crea servicii unicat. Managementul proiectelor presupune managementul resurselor in asa fel incat ele sa acopere per total realizarea unui proiect.


Managerul de proiect reprezinta cel care are drept responsabilitate managementul unui proiect. Managerul trebuie sa se ocupe de asigurarea desfasurarii proiectului la niste parametri stabiliti, pentru a nu se incalca nici o conditie contractuala stabilita de catre clienti sau impusa de cerintele proiectului.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile