Estimatori Group dispune de specialiştii care au îndeplinit activităţi specifice în toate tipurile de proiecte de restructurare sau de insolvenţă, inclusiv refinanţări, administrări judiciare, lichidări voluntare şi falimente.


Procedura de lichidare presupune constituirea unei Adunari a Creditorilor, care este convocata si prezidata, de cate ori este nevoie, de catre administratorul judiciar, sau dupa caz, de catre lichidator, daca legea, sau judecatorul sindic, nu dispune altfel.


Procedura simplificata a falimentului se aplica debitorilor in stare de insolventa, aflati in una din urmatoarele situatii:

  • comerciantii, persoane fizice, actionand individual;
  • asociatii familiale;
  • comerciantii exceptati de la aplicarea procedurii generale;
  • debitorii care nu au depus la termen actele cerute de lege;
  • societati comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;
  • debitori care si-au declarat prin cererea introductiva intentia de intrare in faliment sau care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de procedura de reorganizare judiciara prevazuta de lege.


Procedura simplificata este procedura prin care debitorul intra direct in procedura falimentului, fie odata cu deschiderea procedurii insolventei, fie dupa o perioada de observatie de maximum 60 zile.


Oferim o gamă largă de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru managementul crizei şi a datoriei, de restructurare a afacerilor şi recuperare a bunurilor, precum şi de exercitare a mandatului de practician în proceduri de insolvenţă şi pre-insolvenţă. Serviciile includ întocmirea de planuri de afaceri, analize independente ale afacerii ("independent business reviews"), întocmirea de planuri de reorganizare şi proiecte de concordat preventiv, asistenţă pentru finanţare şi refinanţare, asistenţă acordată managementului pentru restructurarea afacerii.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile