pasii unei evaluari
1. Documentarea asupra proprietatii imobiliare de catre evaluator imobiliar
  • identificarea proprietatii imobiliare;
  • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
  • stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata;
  • vizitarea fizica a proprietatii de evaluat , efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire).

2. Centralizarea si analiza datelor si informatiilor
  • colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare(metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.)
  • se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare;

3. Elaborarea raportului de evaluare imobiliara
Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare - tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Raportul evaluari imobiliare explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.

Date de contact

Tel: 0735.212.032
   

E-mail:

Toate serviciile