Auditul intern reprezinta o activitate obiectiva si independenta ce ofera unor organizatii asigurari cu privire la  gradul de control pe care il detine asupra operatiunilor, le directioneaza pentru a le eficientiza operatiunile si ajuta la crearea unui plus de valoare. Auditul intern ajuta respectivele organizatii sa isi atinga obiectivele stabilite prin evaluarea, cu ajutorul unei abordari sistematice si metodice, proceselor de management al riscurilor, de conducere si de control ale intreprinderii si gasind solutii pentru a li se consolida eficacitatea.

Atingerea obiectivelor finale implica unele dintre urmatoarele activitati:
-    activitatea organizatiei trebuie sa fie conforma cu procedurile, planurile si politicile stabilite
-    sinceritatea, aplicarea si suficienta controlului operational, contabil si financiar trebuie examinata si apreciata iar costurile trebuie sa fie rezonabile pentru promovarea unui control eficace
-    exactitatea datelor folosite de catre conducerea organizatiei trebuie sa fie verificata
-    examinarea justificarii activelor societatii
-    verificarea calitatii actiunilor intreprinse pentru executarea responsabilitatilor

Auditorul are calificarea si permisiunea de a conduce un audit. Acesta nu are nici o putere si nu face parte din nici o casta superioara, ci doar constata anumite fapte in urma examinarilor si respecta toate principiile deontologice. Conducerea organizatiei trebuie sa stabileasca in mod clar responsabilitatile auditorului, acestuia fiindu-i permis accesul total la documentele organizatiei, la bunurile acesteia, el fiind liber sa evalueze, sa verifice si sa estimeze valoarea planurilor, a procedurilor, a rapoartelor si a politicilor organizatiei.
Auditul intern are ca obiectiv o evaluare ce sa conduca la cresterea performantei deja existente intr-o organizatie, si nu sa judece performanta existenta. Managementul unei organizatii va primi dupa un audit intern o parere obiectiva si independenta cu privire la faptul ca riscurile la care era supusa organizatia sunt ameliorate sau nu la un nivel rezonabil prin controlul intern.  Organizatiile ale caror situatii financiare din fiecare an sunt supuse conform legii auditului financiar trebuie sa beneficieze si de un audit intern. Potrivit normelor legale in vigoare, aceste organizatii au obligatia de a organiza si de a asigura exercitarea activitatii profesionale de audit intern.

Auditul intern a ajuns in structura organizatiilor moderne o componenta esentiala, acesta asigurand o eficienta crescuta printr-o folosire mai potrivita a resurselor materiale si umane, insa si o coordonare mai buna intre diverse departamente ale unor organizatii. Un audit intern va face posibila crearea unor premise necesare pentru ca organizatia sa aiba un rol pozitiv in societate, garantand o imagine publica si consolidand imaginea unei organizatii care se respecta.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile