ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România) 

a luat fiinta, în anul 2011, în baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea  nr. 99/2013, ca organizatie profesionala de  utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate, în conditiile prevazute de actul normativ mai sus mentionat. 

ANEVAR se structureaza matriceal in patru sectiuni:


- evaluarea intreprinderilor
- evaluarea proprietatilor imobiliare
- evaluarea bunurilor mobile
- evaluarea activelor financiare

Printre principalele activitati derulate de asociatie se remarca:
organizarea de cursuri de formare in domeniul evaluarii de proprietati imobiliare, afaceri, masini si echipamente si active financiare. ANEVAR a initiat si dezvoltat cursuri de evaluare in universitati, manifestând deschidere catre pregatirea derulata, in sensul recunoasterii cursurilor organizate de acestea in domeniul evaluarii. Astfel asociatia are un numar de opt acorduri de cooperare cu facultati din cadrul: ASE Bucuresti, Universitatii de Vest Timisoara, Universitatii Babes Bolyai Cluj, Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti, Universitatii Ovidius Constanta etc. prin care studentii ce absolva cursurile facultatilor primesc o recunoastere a pregatirii din partea ANEVAR si pot deveni ulterior membri ai asociatiei. ANEVAR a organizat cursuri de evaluare la cererea unor institutii bancare precum Banca Comerciala Româna, BRD - Societe Generale, Raiffeisen Bank, Banc Post, C.E.C. s.a. Activitatea de pregatire a personalului are la baza practica europeana si nord americana.

ANEVAR a contribuit la elaborarea unor acte normative printre care: Ordinul 288/1998 al Ministerului Privatizarii privind unificarea si reglementarea activitatii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societatile comerciale supuse procesului de privatizare; Normele metodologice nr. 3 din 17 aprilie 2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare emise de BNR si de CNVM; Regulamentul nr. 5 din 2003 a CNVM privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare. ANEVAR este asociat unic la institutul de cercetari in evaluare - IROVAL care are preocupari in domeniul evaluarilor, detine o editura si o vasta biblioteca de specialitate.

Membrii ANEVAR isi desfasoara activitatea in conformitate cu standardele de evaluare, inca din 1995 iar din anul 2003 acestea au fost inlocuite cu Standardele Internationale de Evaluare (elaborate de IVSC - International Valuation Standard Committee, organism al ONU).
Incepând cu data de 1 ianuarie 2004, Standardele Internationale de Evaluare elaborate de IVSC au fost adoptate ca standarde nationale de evaluare. Ca o consecinta a sistemului de perfectionare profesionala a membrilor sai, precum si datorita promovarii standardelor nationale, europene si internationale si a Codului deontologic, activitatea ANEVAR este recunoscuta de multe organizatii românesti (asociatii guvernamentale, neguvernamentale de profil) care solicita ca rapoartele de evaluare sa fie in concordanta cu standardele ANEVAR si recomandarile sale.

ANEVAR este membru al Consiliului Director al Comitetului pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA) si al Asociatiei Mondiale a Organizatiilor de Evaluatori (WAVO). Comitetul pentru Standarde Internationale de Evaluare (IVSC) este o asociatie non profit, formata din organizatii profesionale in domeniul evaluarii, la nivel mondial, care sunt unite printr-un singur act constitutiv. IVSC este o organizatie non-guvernamentala, membra a Natiunilor Unite ale carei principale obiective sunt de a elabora si publica, in interesul public, standarde pentru evaluarea proprietatii, de a promova adoptarea lor la nivel global, de a armoniza standardele de evaluare existente in diverse tari ale lumii etc. IVSC publica Standarde de Practica in Evaluare, referitoare la tratarea anumitor probleme specifice evaluarii, precum si Standarde de Aplicatii in situatii specifice, care apar in acordarea de consultanta in diferite domenii de afaceri. IVSC a urmarit, in mod deosebit, ca Standardele Internationale de Evaluare (IVS) sa fie recunoscute in standardele de contabilitate precum si in alte standarde de raportare, astfel incât evaluatorii sa cunoasca ce li se solicita din partea standardelor altor discipline.

TEGoVA (Grupul European al Asociatiilor de Evaluatori) este un organism paneuropean non profit, compus din 43 de asociatii din 27 de tari, reprezentând aproape 100.000 de evaluatori din Europa. Principalele sale preocupari constau in elaborarea de standarde si asigurarea calitatii si a eticii in cadrul pietei serviciilor de evaluare a proprietatilor imobiliare.
WAVO (Asociatia Mondiala a Organizatiilor de Evaluatori) are ca misiune dezvoltarea si imbunatatirea pe plan mondial a serviciilor de evaluare a proprietatilor si a profesiei de consultant, precum si promovarea celor mai bune practici in domeniul evaluarii.
ANEVAR a realizat recunoasterea sa internationala in domeniul evaluarii, stabilind relatii de cooperare cu asociatii profesionale din Statele Unite ale Americii, din Marea Britanie si multe alte asociatii europene de profil. In anii anteriori, un reprezentant al ANEVAR a acordat consultanta pentru elaborarea legislatiei referitoare la evaluare din Republica Georgia. Au existat si alte solicitari referitoare la schimburi de experienta, din partea unor asociatii de profil din Europa de est, interesate de practica româneasca din domeniul evaluarii.

 

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile