In Romania auditul financiar se afla inca intr-un stadiu de inceput, insa odata cu reglementarile din ultimii ani se prevad tendinte noi si cresterea rolului acestuia in viitorul apropiat. Societatea sufera si multe modificari de ordin economic, cum ar putea fi cresterea tranzactiilor financiare, fuziunea sau falimentul societatilor, iar acest lucru motiveaza dezvoltarea auditului financiar. Perfectionarea auditului financiar este utila, mai ales in tara noastra, unde aceasta activitate se dezvolta odata cu evolutia procesului de reforma si de integrare a economiei noastre in Uniunea Europeana.

Auditul financiar precizeaza coordonatele in care isi desfasoara activitatea auditorii financiari, in timp ce profesia de auditor financiar reprezinta cadrul ce asigura desfasurarea procesului de audit financiar. Raportul de audit financiar intocmit de un auditor financiar, a aparut ca urmare a dezvoltarii schimburilor internationale pe plan mondial odata cu realizarea umor lucrari contabile foarte complexe ce necesita multe cunostinte.

Auditul financiar poate fi definit ca o activitate competenta de evaluare a situatiilor financiare ale unei organizatii de catre o persoana acreditata in acest domeniu, care poarta numele de auditor financiar, si care obtine probe de audit necesare pentru a realiza raportul de audit financiar. Acesta reprezinta o asigurare precum ca situatiile financiare sunt realizare sub toate aspectele semnificative si in concordanta cu un cadru general identificat de raportare financiara.

Practic, orice control, orice analiza, orice studiu si orice verificare realizata asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau din situayiile financiare ale unei organizatii poate sa fie calificata ca reprezentand un "audit financiar". O activitate de audit financiar poate fi realizata inaintea unei actiuni de audit operational sau a unei activitati de audit de gestiune, in acelasi timp intelegandu-se ca sintagma "audit financiar" este cea care defineste perfect misiunea auditului.

Auditul financiar este inainte de toate un proces riguros de identificare a problemelor: corijarea disfunctionalitatilor, prevenirea  si blocarea  riscurilor de a se realiza. Ea aplica cu toata independenta procedurile coerente si normele de examinare in vederea de a evalua adecvat, pertinenta, securitatea si functionarea totala sau partiala a actiunilor menite intr-o  entitate prin referinta la o norma.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile