Evaluarea reprezinta o parere asupra unei anumite valori. Evaluarea imobiliara este o analiza sau o  concluzie privitoare la calitatea, natura, utilitatea sau valoarea unor anumite aspecte sau interese, ale unei anumite proprietati imobiliare, analiza ce este realizata de catre o persoana impartiala si care este  specializata in analiza si evaluarea proprietatilor (evaluatorul imobiliar).
Valoarea rezultata dupa evaluarea proprietatii imobiliare este conditionata de durabilitatea, unicitatea, permanenta locatiei, oferta care este  relativ limitata si de utilitatea specifica a unui amplasament special. Pentru evaluarea proprietatii, ca si pentru evaluarea altor tipuri de proprietate, metodele folosite pentru evaluare sunt acceptate si recunoscute pe scara larga.
In toate tarile membre ale IVSC este recunoscut faptul ca evaluarea proprietatii cere o instruire si o experienta speciale.

Evaluarea proprietatii, furnizeaza cadrul pentru aplicarea metodelor general acceptate, utilizate pentru evaluarea proprietatii imobiliare la nivel international. Pe masura ce aria de aplicare a evaluarii a devenit mai larga, termenul de evaluarea proprietatii imobiliare a capatat o insemnatate mai mare decât termenul, mult mai restrans, de evaluarea activelor, acesta referindu-se in special la evaluarile realizate pentru utilizarea in raportarea financiara.

Un evaluator de proprietati este o persoana care are calificarea, abilitatile si experienta necesare pentru a estima valoarea pentru diverse scopuri, cum ar fi: tranzactii ce implica transferuri ale dreptului de proprietate, evaluari pentru garantii bancare imobiliare si ipotecare, etc.
Terenul este esential pentru viata si existenta noastra. Importanta terenului il plaseaza în centrul atentiei juristilor, geografilor, sociologilor si economistilor, ale caror discipline de studiu sunt legate de teren si de utilizarile acestuia, influentand societatile si natiunile.

Evaluarea terenului, considerat ca fiind liber sau a terenului ca fiind construit, reprezinta un concept economic. Liber sau construit, terenul este numit si proprietate imobiliara. Valoarea este creata prin utilitatea sau capacitatea proprietatii imobiliare de a satisface nevoile si dorintele societatii. Când este posibil, dupa evaluarea terenului, evaluatorul estimeaza valoarea acestuia, costul si deprecierea cumulata, pe baza informatiilor de piata si explica bazele pentru estimarea valorii.

Valoarea justa a terenurilor si cladirilor este determinata in general dupa datele de evidenta de pe piata, dupa evaluarea cladirilor si evaluarea terenurilor efectuata de evaluatori profesionisti calificati in evaluare. Valoarea justa a elementelor de imobilizari corporale este in general valoarea lor de piata determinata prin evaluare. proprietatea imobiliara cuprinde terenul in sine, toate bunurile care in mod natural fac corp comun cu acesta, precum si toate bunurile care sunt legate de acesta, cum ar fi cladirile si amenajarile terenului (amplasamentului).

Evaluarea cladirii se face de un evaluator membru ANEVAR, conform legislatiei si metodologiei in vigoare si corelat cu specificul economiei de piata libera: documentarea, pe baza unei liste de informatii furnizate de proprietar; inspectia amplasamentului si al zonei, aprecierea starii tehnice a cladirii; stabilirea limitelor si ipotezelor care vor sta la baza elaborarii raportului; analiza tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punct de vedere al evaluarii cladirii; aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru determinarea valorii imobilului.

Evaluarea casei este foarte importanta deoarece este una din cele mai mari investitii pe care o fac oamenii. Chiar daca e un teren, un apartament sau o casa de vacanta, reprezinta un complex financiar ce ar trebui sa includa si un evaluator case, care este interfata acestei tranzactii. Valoarea proprietatii la momentul tranzactiei poate fi analizata doar de catre un evaluator case. O evaluare a casei obiectiva este ceea ce asteapta si un cumparator, si un vanzator.

Evaluarea unui apartament depinde de calitatea locuibila pe care o ofera, datorata regimului termic, expunerii la lumina sau a accesului. Pentru variatii calitative mai mari, la evaluarea apartamentelor se pot lua in considerare si amplasamentul, dotarile din vecinatate, printre cele mai importante criterii care ar putea determina adevarata valoare a unui apartament numarandu-se amplasamentul, caile si mijloacele de legatura, poluarea, partitionarea interna a spatiului, regimul fonic sau instalatiile.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile