I. CLADIRI REZIDENTIALE

Exemplu:
pentru un apartament cu 2 camere in suprafata construita de 40 mp, situat in zona A in cadrul localitatii, cota aplicata asupra valorii impozabile - 0,2% :

Impozitul pe cladiri pentru anul 2021 = 40 mp x 1000 (norme actualizate prin lege)
x2,5 (coeficient de corectie) = 100.000 Lei
x0,2%(cota de impozitare)=200 lei.

Daca dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al cladirii atunci
suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu
coeficientul de transformare de 1,4.
Valoarea impozabila este ajustata in functie de urmatoarele criterii:
- rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea cu un coeficient de corectie (2,5 în cazul nostru);
- anul finalizarii constructiei: cu 50% pentru cladirea cu o vechime de peste 100 de ani, cu 30% daca are o vechime intre 50- 100 ani, inclusiv si cu 10% daca are o vechime intre 30 si 50 de ani, inclusiv.

Nu este necesara depunerea unei noi declaratii fiscale, daca nu s- a modificat nimic în situatia patrimoniala.


II. CLADIRI NEREZIDENTIALE

In categoria cladirilor nerezidentiale sunt incluse acele cladiri ale persoanelor juridice si fizice,date
în administrare sau folosinta, in baza unor contracte, pentru ca acestia sa isi poata desfasura
activitatea:
- cladiri folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar- bancare, sociale, turistice, de sanatate etc.
-  structurile de primire turistice;
-  cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru (inclusiv birouri);
-  cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate, dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala;
-  cladirile in care isi desfasoara activitatea pfa- uri, întreprinderi individuale, profesiile liberale. (Ex. avocati, medici, traducatori, brokeri de asigurare etc.).

MOD DE CALCUL:
1. Impozitul se va calcula prin aplicarea, dupa caz, a unei cote de 0,2% asupra uneia dintre urmatoarele valori:
a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

Exemplu cu raport de evaluare :
pentru un apartament cu 3 camere, situat in zona A, suprafata construita =40 mp, dobandit in ultimii 5 ani anteriori anului 2021 sau pentru care s- a intocmit raport de evaluare in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, la un pret de achizitie de 45.000 E curs de schimb - 4,9 lei, cota aplicata asupra valorii impozabile - 0,2%:

Impozit pe cladire pentru anul 2021 = 45000 EURx4,5leix0,2%= 405 lei.

2. In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor sus- mentionate impozitul/taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale.

Exemplu fara raport de evaluare: pentru un apartament cu 3 camere, situat in zona A a localitatii, suprafata construita =40 mp, cota aplicata asupra valorii impozabile- 2%:

Impozit pe cladire pentru anul 2020 = 40mpx1000(norma)x2,5(coeficient rang)x2%= 2000 lei.III. CLADIRI CU DESTINATIE MIXTA

In cazul unei cladiri cu destinatie mixta, aflata in proprietatea persoanelor fizice, la adresa careia este inregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfasoara o activitate economica, cand se cunosc suprafetele folosite in scop rezidential si nerezidential, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului aferent suprafetei folosite in scop rezidential, cu impozitul aferent suprafetei folosite in scop nerezidential.


(1) În cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita în scop rezidential conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1)."

In cazul cladirilor cu destina?ie mixta, cand proprietarul nu declar? la organul fiscal suprafa?a folosit? in scop nereziden?ial, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaz? prin aplicarea cotei de 0.3 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.


Pentru cereri de oferta asteptam e-mail la evaluari [@] estimatori.ro sau mai eficient sunati 0735.212.032
Date de contact

E-mail:

Toate serviciile