I.          PENTRU CLADIRI REZIDENTIALE


Impozitul pe cladiri este calculat diferit de catre autoritati in functie de Oras/Rang/Zona
 

Daca dimensiunile exterioare nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior al cladirii atunci suprafata construita desfasurata se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientul de transformare de 1,4.

Valoarea impozabila este ajustata in functie de urmatoarele criterii:
- rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea cu un coeficient de corectie (2,5 în cazul nostru);
- anul finalizarii constructiei: cu 50% pentru cladirea cu o vechime de peste 100 de ani, cu 30% daca are o vechime intre 50- 100 ani, inclusiv si cu 10% daca are o vechime intre 30 si 50 de ani, inclusiv.
 Nu este necesara depunerea unei noi declaratii fiscale, daca nu s-a modificat nimic în situatia patrimoniala.

II.        PENTRU CLADIRI NEREZIDENTIALE
( unde se desfasoara o activitate economica )

In categoria cladirilor nerezidentiale sunt incluse acele cladiri ale persoanelor juridice si fizice,date
în administrare sau folosinta, in baza unor contracte, pentru ca acestia sa isi poata desfasura activitatea:

- cladiri folosite pentru activitati administrative, comerciale, de agrement, cult, cultura, educatie, financiar- bancare, sociale, turistice, de sanatate etc.
-  structurile de primire turistice;
-  cladiri sau spatii unde se inregistreaza sedii secundare si puncte de lucru (inclusiv birouri);
-  cladirile in care nu se desfasoara nicio activitate, dar destinatia rezultata din autorizatia de construire este de nerezidentiala;
-  cladirile in care isi desfasoara activitatea pfa- uri, întreprinderi individuale, profesiile liberale. (Ex. avocati, medici, traducatori, brokeri de asigurare etc.).


MOD DE CALCUL:
1. Impozitul se va calcula prin aplicarea, dupa caz, a unei cote de 0,2% asupra uneia dintre urmatoarele valori:
a. valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
b. valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c. valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

 Exemplu cu raport de evaluare :

pentru un apartament cu 3 camere, situat in zona A, suprafata construita =40 mp, dobandit in ultimii 5 ani anteriori anului 2024 sau pentru care s- a intocmit raport de evaluare in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, la un pret de achizitie de 45.000 E curs de schimb - 4,9 lei, cota aplicata asupra valorii impozabile - 0,2%:
Impozit pe cladire pentru anul 2023 = (50.000 EUR x 0,2%) x 5 lei = 500 lei.

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor sus- mentionate impozitul/taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate ca pentru cladirile rezidentiale. ( art. 457 din codul fiscal )

Exemplu fara raport de evaluare: pentru un apartament cu 3 camere, situat in zona A a localitatii, suprafata construita = 40 mp, cota aplicata asupra valorii impozabile= 2%:

Impozit pe cladire pentru anul 2023 = 40mp x 1000(norma) x 2,5(coeficient rang) x 2% = 2000 lei.


III.       CLADIRI CU DESTINATIE MIXTA

Pentru cladirile cu utilizare mixta aflate in patrimoniul persoanelor fizice nu mai este necesar raportul de evaluare. Practic proprietarul trebuie sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere privind suprafata totala a cladirii si repartizarea suprafetei pe cele doua tipuri de utilizare rezidentiala si nerezidentiala. Am prezentat in anexa un proiect de tip de declaratie.
Persoanele fizice ar trebui sa isi faca un calcul privind valoarea optima in fiecare caz in parte. De exemplu: in cazul unei cladiri de 500 mp avem 400 mp rezidentiali si 100 mp nerezidentiali. Cotele de impozitare locale sunt 0,1% pentru partea rezidentiala si 1,3% pentru partea nerezidentiala. Tinand seama ca incepand cu acest an, valoarea impozabila este aceeasi (calculata de catre autoritatea locala pe baza art 457 din CF) rezulta o cota ponderata de impozitare de: 0,1%*400/500+1,3%*100/500 = 0,34%. In acest caz este mai convenabil ca persoana fizica sa declare ca “nu declara” repartizarea suprafetelor si atunci cota de impozitare va fi 0,3%.

Pentru cereri de oferta trimiteti mail la evaluari[@]estimatori.ro sau mai eficient sunati 0735.212.032

 

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile