Impozitul pe cladiri in 2021 va fi stabilit in functie de  destinatia proprietatii: cladiri - rezidentiale si cladiri nerezidentiale
IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE :


 1. Destinatie rezidentiala (locativa)

-              Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

-              Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

-              Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. ( actualizare lege 01.01.2021 )

-              Valoarea finala din pv de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an

 

2. Destinatie Comerciala (nerezidentiala)

                Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

-              Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

-              Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. ( actualizare lege 01.01.2021 )

-              Valoarea finala din pv de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an

 

3. Destinatie Mixta

Insumarea impozitelor calculate ca mai sus, pe suprafetele cu destinatiile respective.
In cazul cladirilor cu destina?ie mixta, cand proprietarul nu declar? la organul fiscal suprafa?a folosit? in scop nereziden?ial, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaz? prin aplicarea cotei de 0.3 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE:


 1. Destinatie rezidentiala (locativa)

Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila

-              Valoarea impozabila se determina prin metoda indicata in Codul fiscal

 

2. Destinatie Comerciala (nerezidentiala)

Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 2% din valoarea impozabila determimata ca mai sus (prin metoda indicata in Codul fiscal), daca valoarea impozabila nu poate fi stabilita ca mai jos:

Valoarea impozabila poate fi:

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani

-              Valoarea finala din p.v. de receptie al cladirilor nou construite in ultimii 5 ani

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimii 5 ani

 

3. Destinatie Mixta

(1) În cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita în scop rezidential conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1)."

In cazul cladirilor cu destina?ie mixta, cand proprietarul nu declar? la organul fiscal suprafa?a folosit? in scop nereziden?ial, potrivit alin.1 lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaz? prin aplicarea cotei de 0.3 % asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

 

Pentru cereri de oferta asteptam e-mail la evaluari [@] estimatori.ro sau mai eficient sunati 0735.212.032

 Date de contact

E-mail:

Toate serviciile