Impozitul pe cladiri in 2022 va fi stabilit in functie de  destinatia proprietatii: cladiri rezidentiale si cladiri nerezidentiale
IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE :


 1. Destinatie rezidentiala (locativa)

-              Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani (fata de ani 3 pana in 2020) anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

-              Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

-              Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. ( actualizare lege 01.01.2021 )

-              Valoarea finala din pv de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an

 

2. Destinatie Comerciala (nerezidentiala)

                Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.

-              Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

-              Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani. ( actualizare cod fiscal 01.01.2022 )

-              Valoarea finala din procesului verbal de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an

 

3. Destinatie Mixta

(1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, prin aplicarea cotei mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1).
(2) In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfa?oara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform art. 457.
(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, când proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

IMPOZITUL PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE:


 1. Destinatie rezidentiala (locativa)

Cota de 0,08% ... 0,2% din valoarea impozabila

-              Valoarea impozabila se determina prin metoda indicata in Codul fiscal si calculeaza exclusiv de catre UAT-uri

 

2. Destinatie Comerciala (nerezidentiala)

Cota de 0,2% ... 1,3% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 2% din valoarea impozabila determimata ca mai sus (prin metoda indicata in Codul fiscal), daca valoarea impozabila nu poate fi stabilita ca mai jos:

Valoarea impozabila poate fi:

-              Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani

-              Valoarea finala din p.v. de receptie al cladirilor nou construite in ultimii 5 ani

-              Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimii 5 ani

 

 3. Destinatie Mixta

- la fel ca mai sus

Pentru cereri de oferta asteptam e-mail la evaluari [@] estimatori.ro sau mai eficient sunati 0735.212.032

 Date de contact

E-mail:

Toate serviciile