Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 835 din 11.12.2008 abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.487/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice si al persoanelor juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea noastra efectueaza acest tip de evaluari si reevaluari pentru toate tipurile de proprietati imobiliare.

Asteptam sa luati legatura cu noi pentru o cerere de oferta.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile