Ordonanta De Urgenta 81 Din 28/08/2003 actualizata privind Reevaluarea Si Amortizarea Activelor Fixe Aflate In Patrimoniul Institutiilor Publice

Prin Ordonanta 81 din 29/08/2003 actualizata se prevede necesitatea reevaluarii activelor fixe din patrimoniul institutiilor publice pana la sfarsitul anului 2010 si cel putin o data la 3 ani.

Pentru a indeplini aceste cerinte si a realiza reevaluarea in conformitate cu prevederile legale, conducatorii institutiilor publice pot apela la experti evaluatori autorizati membrii ai ANEVAR (Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania)

Pasajele esentiale din Ordonanta de urgenta 81 din 28/03/2003 privind reevaluarea activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice sunt prezentate si interpretate mai jos:

1. La art. 2.1 Reevaluarea activelor fixe corporale se efectueaza cu scopul determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunului, starea acestuia si de pretul pietei, atunci cand valoarea contabila difera semnificativ de valoarea justa

Valoarea justa pentru constructii si terenuri este de obicei valoarea de piata si ar trebui inscrisa ca valoare de inventar in contabilitate. Valoarea de piata a activelor imobilizate poate varia semnificativ in timp fata de valoarea inscrisa in contabilitate. Reevaluarea este necesara pentru a estima valoarea de piata atunci cand aceasta difera semnificativ de valoarea de inventar inscrisa in contabilitate.

2. La art 2.2, Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimonial institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin o data la 3 ani, in conditiile prevazute de art. 2.1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a efectuat reevaluarea.

De la 1 Ian 2008 constructiile si terenurile aflate in proprietatea institutiilor publice vor fi reevaluate cel putin odata la 3 ani, rezultatele reevaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului in care s-a realizat reevaluarea.

3. La Art 3, Toate activele fixe corporale aflate in proprietatea publica si care in prezent sunt inregistrate in evidenta tehnico-operativa in unitati naturale vor fi evaluate, in conditiile prevazute la art. 2.1, de o comisie numita de conducatorul institutiei publice sau evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare, rezultatele evaluarii urmand a fi inregistrate in contabilitate pana la finele anului 2010.

4. La art 7.4, Duratele normale de utilizare aprobate prin Hotarare a Guvernului se pot corecta, in sensul majorarii sau reducerii acestora cu pana la 20% cu aprobarea ordonatorului de credite.

5. La art 12, Prin valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale se intelege:

    * valoarea reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
    * costul de achizitie pentru activele fixe corporale si necorporle procurate cu titlu oneros;
    * costul de productie pentru activele fixe corporale si necorporale construite sau produse de institutiile publice;
    * valoarea justa pentru activele fixe corporale si necorporale dobandite cu titlu gratuit, estimate la inscrierea lor in activ pe bza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.

La art 13, Prin valoarea de intrare a terenurilor se intelege:

    * valoarea reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
    * costul de achizitie pentru terenurile procurate cu titlu oneros;
    * valoarea justa pentru terenurile dobandite cu titlu gratuit, estimate la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite.

Expertii nostrii evaluatori va stau la dispozitie pentru reevaluarea patrimoniului.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile