Valoarea unei reevaluari. Valoarea justa a unui activ la data reevaluarii, minus orice amortizare acumulata ulterior si orice pierderi acumulate din depreciere.
Modelul bazat pe valoarea justa, care prevede reevaluari regulate, dupa cum urmeaza: Dupa recunoasterea ca activ, un element de imobilizari corporale, a carui valoare justa poate fi evaluata credibil va fi inregistrat la o valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea sa justa la data reevaluarii minus orice amortizare acumulata ulterior si orice pierderi acumulate din depreciere.

Reevaluarile se vor face cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilantului. Cand este reevaluat un element, intreaga clasa de active careia ii apartine ar trebui reevaluata pentru a se evita atat reevaluari selective, cat si raportarea unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori juste, calculate la date diferite. Reevaluarile se vor face cu suficienta regularitate pentru a se asigura ca valoarea contabila nu difera prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilantului contabil

Mijloacele fixe mobile constituie o clasa generala de active, care fac parte din imobilizarile corporale. Standardul International de Aplicatie in Evaluare 1 (IVA 1) prezinta cerintele de evaluare in scopuri de raportare financiara. Reevaluarile mijloacelor fixe mobile pot fi efectuate prin utilizarea oricareia din urmatoarele abordari: abordarea prin comparatia vanzarilor; abordarea prin cost (costul de anlocuire net); (GN 8); abordarea prin venit.

Amortizarea Imobilizarilor corporale. Active destinate utilizarii pe o baza continua (termen lung) in activitatea unei intreprinderi, si anume teren si constructii, masini, utilaje si echipamente, alte categorii de active identificabile; mai putin amortizarea imobilizarilor corporale cumulata. Terenurile si mijloacele fixe sunt active corporale sau fizice. Este necesara prezentarea separata pentru fiecare clasa de imobilizari corporale. Este necesar ca situatiile financiare sa prezinte, pentru fiecare clasa, bazele de evaluare folosite in determinarea valorii contabile brute, metodele de amortizare ale imobilizarilor corporale folosite, duratele de viata utila sau rata amortizarii imobilizarilor corporale folosite.

Persoanele juridice sunt nevoite sa efectueze reevaluarea cladirilor pe care le detin, conform Standardelor de Raportare Financiara. Astfel, situatiile financiare ale unor companii vor prezenta elementele de active imobilizate la valori juste. Cine nu reallizeaza reevaluarea cladirilor, va plati scump, impozitele evaluarii sunt destul de mari, ajungand pana la 10%. Reevaluarea cladirilor este necesar sa fie efectuata frecvent. Reevaluarea cladirilor persoanelor juridice trebuie facuta cel tarziu la 3 ani, insa se recomanda ca reevaluarea cladirilor sa fie realizata anual. La reevaluarea cladirii valoarea ramasa de amortizat o sa devina valoarea de piata estimata conform Standardelor Internationale de Evaluare.

Metoda de scadere a impozitului pe cladiri este o procedura destul de simpla, evaluarea pentru impozitare a proprietatilor imobiliare, cum ar fi constructii, cladiri sau terenuri poate sa duca in cele mai multe cazuri la economii destul de mari pentru firme. Evaluarea pentru impozitare se incadreaza la categoria evaluarilor pentru raportari financiare si face referire la scaderea procentului de impozitare pentru proprietatile aflate in patrimoniul unei firme. Evaluarea pentru impozitare are loc conform Codului Fiscal cu privire la cotele de impozitare in cazul persoanelor juridice. Raportul de evaluare pentru impozitare este elaborat de catre un expert evaluator autorizat ANEVAR cu compentente in domeniul evaluarii proprietatilor ce fac obiectul evaluarii.

Evaluarea intreprinderilor este un serviciu profesional, o activitate realizata de mai multi specialisti ce au pregatire in diverse domenii, cum ar fi cel economic, juridic, contabilitate, inginerie sau constructii. Rapoartele de evaluarea intreprinderilor sunt utile investitorilor, actionarilor, personalului angajat al intreprinderii, creditorilor sau institutiilor statului. Reevaluarea imobiliara trebuie efectuata cu regularitate, pentru a fi asigurat faptul ca valoaera contabila nu difera mult de cea determinata utilizand valoarea justa, la data raportarii. In cazul unor piete fluctuante, entitatii i se poate cere o reevaluare imobiliara anuala, in timp ce pe unele piete mai stabile reevaluarea imobiliara poate fi necesara odata la 3 sau 5 ani.

In toate tarile membre IVSC este recunoscut faptul ca evaluarea imobiliara necesita o pregatire, instruire si experienta speciale. La fel cum dezvoltarea firmelor de evaluare imobiliara, la nivel national, atesta cerinta pietei pentru evaluatori competenti si corecti, in fiecare tara, globalizarea pietelor imobiliare si constituirea IVSC reflecta cerinta pietei ca evaluatorii sa adopte metode consecvente (coerente) in intreaga lume. Firmele de evaluare imobiliara, furnizeaza cadrul pentru aplicarea metodelor  general acceptate, utilizate pentru evaluarea imobiliara la nivel international.

Expertii nostrii evaluatori va stau la dispozitie pentru orice intrebari suplimentare.

Date de contact

E-mail:

Toate serviciile