Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale  existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Amortizarea calculata
pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea (Punctul 7.2.5.1. la Ordinul nr. 1752/2005).

Potrivit art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, in cazul in care o cladire nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.

In situatia in care cladirea a fost reevaluata in ultimii trei ani, conform alin. (2) si (3) din acelasi articol, cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul Municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.

Prin urmare majoritatea agentilor economici urmaresc sa se efectueze reevaluarea imobilelor pentru a se diminua impozitul local pe cladiri. Aceasta intrucat chiar daca valoarea cladirii s-ar dubla prin reevaluare impozitul pe cladire ar fi mai mic decat daca s-ar aplica un impozit de 10% la valoarea nereevaluata.

Evidenta contabila
In evidenta contabila inregistrarea diferentelor din reevaluare se efectueaza in functie de rezultatele reevaluarii astfel:
- In cazul in care in urma reevaluarii rezulta o crestere a valorii fata de valoarea contabila neta sau bruta:

212 Constructiii = 105 Rezerve din reevaluarii

- In cazul in care in urma reevaluarii se constaa o scadere a valorii de inregistrare:

105 Rezerve din reevaluarii = 212 Constructiii

Conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 inchiderea contului 105 (Rezerve din reevaluari) se face prin creditarea contului 1065 (Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare), respectiv:

105 Rezerve din reevaluarii = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarei

In situatia in care prin reevaluare valoarea contabila s-a diminuat, operatiunea contabila este urmatoarea:

1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarei = 105 Rezerve din reevaluarii
Tratamentul fiscal

Diferenta in plus din reevaluare se impoziteaza in momentul modificarii destinatiei rezervei, sau distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru profitul impozabil aceste sume se constituie elemente similare veniturilor.

Odata cu inregistrarea diferentei din reevaluare se recalculeaza si amortizarea in functie de noua valoare a activului si de durata ramasa de utilizare.

Diferenta in minus: Conform art. 21 alin. (4) lit. (s) din Codul fiscal cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, in cazul in care, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, se inregistreaza o descrestere a valorii acestora nu sunt deductibile.

Baza legala :

    * Hotararea nr. 1553/2003 - privind reevaluarea imobilizarilor corporale si stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
    * O.U.G. nr. 103/2007 - pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice
    * Codul Fiscal - Art. 21, alin. (4) si Art. 253
    * ANEXA la ORDINUL nr. 1752 din 17 noiembrie 2005 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene - punctul 7.2.5.1.

Date de contact

Tel: 0735.212.032
       031 780 0086

E-mail:

Toate serviciile