Exemplu 1
Societatea comerciala EVALUARI IMOBILIARE S.R.L. din Bucuresti are in proprietate o cladire, achizitionata in anul 2000 cu suma de 350.000.000 lei, suma ce se regaseste in evidentele contabile ale societatii la 31 decembrie 2004.

In luna februarie 2005, societatea vinde cladirea Fundatiei ,Floare de Colt pentru suma de 500.000.000 lei.


In anul 2005, impozitul datorat pentru aceasta cladire va fi in sarcina celor doi proprietari, astfel:
- pentru perioada ianuarie - februarie 2005, in sarcina S.C. EVALUARI IMOBILIARE S.RL.:
350.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.604.166,667 lei - rotunjit 1.604.167 lei
1.604.167 lei x 2 luni = 3.208.334 lei

- pentru perioada martie - decembrie 2005, in sarcina Fundatiei Floare de Colt:
Baze de impozitare si L 13/004 Impozitele si taxele locale
500.000.000 lei x 1%/12 luni = 416.666,6667 lei - rotunjit 416.667 lei
416.667 lei x 10 luni = 4.166.670 lei,
unde:
5,5% (1%) - cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate, respectiv reevaluate, in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Exemplu 2
Societatea comerciala SMART S.A. din Bucuresti are in proprietate o cladire ce constituie sediul societatii achizitionata in luna decembrie 1996 cu suma de 180.000.000 lei.

Pana in anul 2005, cladirea a fost reevaluata o singura data, conform Hotararii Guvernului nr. 403/2000,  iar valoarea reevaluata de 380.000.000 lei a fost inregistrata in evidentele contabile ale societatii la 31.12.2000.

In luna martie 2005 se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate lucrarile de modernizare efectuate la cladire in valoare de 120.000.000 lei.

Deoarece cladirea nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, respectiv in perioada 2002-2004, societatea va datora impozitul pe cladiri cu cota majorata, inclusiv pentru valoarea lucrarilor de modernizare, astfel:

- pentru perioada ianuarie - martie 2005:
380.000.000 lei x 5,5%/12 luni = 1.741.666,667 lei - rotunjit 1.741.667 lei
1.741.667 lei x 3 luni = 5.225.001 lei

- pentru perioada aprilie - decembrie 2005:
(380.000.000 lei + 120.000.000 lei) x 5,5%/12 luni = 2.291.666,667 lei - rotunjit 2.291.667 lei
2.291.667 lei x 9 luni = 20.625.003 lei,
unde:
5,5% - cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Exemplu 3
Inspectoratul judetean de cultura a inchiriat in luna iunie 2004 unui agent economic o suprafata de 250 mp dintr-o cladire de 800 m.p. aflata in proprietate.

Valoarea reevaluata a cladirii inregistrata in contabilitatea institutiei publice la 31 decembrie 2004 este de 3,6 miliarde lei.

In aceasta situatie, incepand cu anul 2005, agentul economic datoreaza impozit pe cladiri si va depune in cursul lunii ianuarie 2005 declaratia fiscala pentru partea de cladire inchiriata, la care va anexa, in foto copie confirmata pentru autenticitate sub semnatura acestuia, actul privind inchirierea cladirii si un certificat emis de institutia publica prin care se atesta suprafata inchiriata din totalul suprafetei construite desfasurate a cladirii, valoarea de inventar a cladirii si data ultimei reevaluari.

Impozitul pe cladiri datorat de agentul economic in anul 2005 se stabileste dupa cum urmeaza:

- se determina cota procentuala din cladire ce a fost inchiriata:
250 mp/800 mp x 100 = 31,25%
- se determina valoarea impozabila pentru partea de cladire inchiriata:
3.600.000.000 lei x 31,25% = 1.125.000.00 lei
- se determina impozitul pe cladiri anual corespunzator suprafetei inchiriate:
1.125.000.000 lei x 0,8% = 9.000.000 lei,
unde:
0,8% - cota impozitului datorat de persoanele juridice pentru cladirile reevaluate, in ultimii 3 ani anteriori, stabilita prin hotararea consiliului local al localitatii respective.

Date de contact

Tel: 0735.212.032
       031 780 0086

E-mail:

Toate serviciile